بانوی ایرانی ملکه ست

یه روز یه پسر انگلیسی با طعنه به یه پسر ایرانی میگه :

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن ؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر شهوت پرستن که نمیتونن خودشون رو کنترل کنن ؟

پسره ایرانی لبخندی میزنه و میگه :

ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی میتونن ملکه انگلستانو لمس کنه ؟!

پسره انگلیسی با عصبانیت میگه :

نه ، مگه ملکه فرد عادیه ! فقط افراد خاصی میتون با ایشون در رابطه باشن .

پسر ایرونی میگه : خانومای ایرانی همه ملکه هستند ...

تشویقبه سلامتی تمام زنان ایران زمینتشویق

/ 0 نظر / 42 بازدید