پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

تفسیرقرآن

                                                                بسم الله الرحمن الرحیم سیمای سوره ی حمد: سوره ی حمدکه نام دیگرش «فاتحته الکتاب»استهفت آیه دارد(عدد7عددآسمان ها-ایام هفته-طواف-سعی بین صفاومروه وپرتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید